پرسشنامه خود پنداره کارل راجرز پرسشنامه خود پنداره کارل راجرز

دسته : پرسشنامه

فرمت فایل : word

حجم فایل : 35 KB

تعداد صفحات : 7

بازدیدها : 290

برچسبها : پرسشنامه خود پنداره

مبلغ : 3000 تومان

خرید این فایل

پرسشنامه خود پنداره کارل راجرز

دانلود پرسشنامه سنجش خویشتن پنداری افراد از ابعاد مختلف (جسمانی، اجتماعی، خلق و خو، آموزشی، اخلاقی، عقلانی) - آزمون خود پنداره راج کمار ساراسوت SCQ

جهت ارزیابی ابعاد مختلف خویشتن پنداری افراد از پرسشنامه خود پنداره کارل راجرز استفاده میشود/

این پرسشنامه دارای 48 سوال پنج گزینه ای می باشد.

پرسشنامه خودپنداره در سال 1938 تا 1957 توسط کارال راجرز به منظور سنجش میزان خویشتن پنداری افراد تهیه شده است. این آزمون شامل دو فرم است که در هر دو آنها مجموعه ای یکسان از 25زوج صفت شخصیتی متضاد ارائه شده است که آزمودنی در پاسخ گویی به فرم اول بر اساس اینکه خود را چگونه میبیند. و در فرم دوم چگونه میخواهد باشد. توصیف کند. در این آزمون بالا بودن خودپنداره به معنای تطابق نداشتن بین خود واقعی و خود آرمانی است. ضریب پایایی این آزمون در پژوهش آقاحانی 83% و پایایی آن به روش کرونباخ برابر 81% گزارش شده است . همچنین برای بررسی روایی آن از پرسشنامه ی خودپنداره بک استفاده شده است.

توصیف پرسشنامه خود پنداره

پرسشنامه خود پنداره دارای شش بعد جداگانه است. یعنی خود پنداره، جسمانی، اجتماعی، عقلانی، اخلاقی، آموزشی و خلق و خو. همچنین از مجموع آنها نمره خود پندارهکلی بدست می آید.

تعاریف عملیاتی ابعاد خودپنداره که در این پرسشنامه اندازه گیری می شوند عبارتند از:

1) جسمانی : تصور فرد از بدن، سلامت، ظاهر جسمانی و قدرت بدنی خودش.
2) اجتماعی : احساس ارزش شخصی در تعامل های اجتماعی.
3) خلق و خو : تصور فرد از حالت عاطفی معمول یا تسلط نوع خاصی از واکنش عاطفی.
4) آموزشی: تصور فرد از خود در ارتباط با مدرسه، معلمان و فعالیت های فوق برنامه.
5) اخلاقی : تخمین فرد از ارزش اخلاقی فرد، کارهای درست و نادرست.
6) عقلانی : آگاهی فرد از هوش و استعداد حل مسئله و داوری های خودش.

عناوین مطالب موجود در فایل پرسشنامه خودپنداره

هدف

دستورالعمل

پرسشها

مقدمه

توصیف پرسشنامه خود پنداره

جدول سوال هایی را نشان می دهد که ابعاد گوناگون خود پنداره را دربر دارد.

دستورالعمل اجرای پرسشنامه

دستورالعمل هایی برای آزمودنی ها

روش نمره گذاری

پایایی

اعتبار

استاندارد کردن و هنجارها

جدول تفسیر و طبقه بندی نمرات خام برای کلیه ابعاد

جدول تفسیر و طبقه بندی نمرات خام برای خود پنداره کلی

جدول نمره گذاری

منبع

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

Alternate Text

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید